Nghề nghiệp

Giới thiệu

LiV CẦN BẠN!

Bạn là người năng động, tích cực và luôn biết cách nhìn ra cơ hội trong mọi khả năng. Bạn mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo. Nếu đây là mục tiêu nghề nghiệp của bạn, hãy ngay lập tức tham gia đội ngũ LiV Resorts và cùng nhau mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi gia đình Việt.

Ứng tuyển ngay bằng cách làm theo hướng dẫn sau.

Vị trí 1

Xem này không gian cho các cơ hội nghề nghiệp thú vị tại LiV.

Vị trí 2

Xem này không gian cho các cơ hội nghề nghiệp thú vị tại LiV.

Vị trí 3

Xem này không gian cho các cơ hội nghề nghiệp thú vị tại LiV.

#LiVFREE

Liên hệ thông tin

Liên hệ thông tin